การรับนักศึกษา 1 สถานประกอบการ รับนักศึกษาได้ 4 คน ในจำนวน 4 คน จะต้องเป็นนักศึกษาในสาขาเดียวกัน 2 คน

รายชื่อบริษัท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลำดับ
ชื่อบริษัท
จังหวัด
รับ/คน
เลือกแล้ว
สาขา
เพิ่มเติม
1
ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
4
หน่วยแผนและพัฒนางานสาขา ธนาคารออมสิน ภาค 11 ขอนแก่น
4
3
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
5
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
6
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
7
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น
4
3
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
8
โรงแรม ขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
9
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
12
ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
13
สำนักงานคลัง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
4
3
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
14
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
16
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
17
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
18
บริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จำกัด ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
19
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
22
Hi-class Wedding planner & Event Organizer ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเมือง ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
24
เทศมนตรีตำบลโนนทอง ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านไผ่ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
26
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
27
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
28
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
29
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
30
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
4
1
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
32
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
33
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
34
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
35
ธนาคารออมสิน สาขานครพนม นครพนม
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
36
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหน้าเมือง ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
37
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจขอนแก่น ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามอดินแดง ขอนแก่น
4
2
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำพอง ขอนแก่น
4
0
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด
40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกลางเมือง ขอนแก่น
4
1
เศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียด


มีรายการทั้งหมด 196 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า เลือกหน้า 1 [2][3][4][5]